ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากต่างประเทศ
ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากต่างประเทศ

Ready Website Services

        Home      Geesa      Webboard      Hansa      Elleci      About Us     Cool Tips        


----------------------------------
ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
เข้าเยี่ยมชมที่ Website
----------------------------------
 www.hansa.de
 www.geesa.com
 www.elleci.it
----------------------------------
New Arrival-Hansamurano
 www.hansamurano.de


Hansa

Hansa Designo

It is nice to meet enjoyable things day after day. Hansadesigno is a practical bathroom fitting,
which offers lots of freedom of movement by means of its raised swivelling spout. And, the
perfectly designed contours will win your heart too.

The quite and absolutely timeless elegance of Hansadesigno is immediately apparent to the eye.

In addition to this, you will soon learn to appreciate the comfort side, that is the raise, slim, and
swivelling spout.

The fitting's beauty and user-friendliness barely conceals the impressive technology ensuring its
quality and water saving of up to 50%

The elegant single-lever mixer makes an experience out of functionality. Its shape being reduced
to a slim rod of exactly the right length, the mixer makes it easy to regulate the water temperature
and valume with high precision. An especially handy and safe feature of the temperature preselect
fittingis its preadjustment of hot and cold water.

The individuallized esthetics add to the practical advantages of Hansadesigno. Those who prefer
a classic touch will find three-hole fittings for wall mounting or on the wash basin. Not to mention a
noble but restrained modelvariant for the guest bathroom.

<<Back    Go to Hansa


views[136]    

All contents
Hansa Star
Hansa Designo
Hansa Designo -- Bathroom Accessories
Hansa Ronda
Hansa Prado
Hansa Polo
 

       Contact Us  
Subject/เรื่อง:  
From/จาก:  
Sender Email/อีเมล์ผู้ส่ง:  
Detail/รายละเอียด:  
       


ส่งเมล์หน้านี้ให้เพื่อน    ตั้งเว็บนี้ เปิดเป็นหน้าแรก
  Home  | Geesa | Webboard | Hansa | Elleci | About Us | Cool Tipssiamhansa.com
Copyright (C) 2000-2003 All Rights Reserved